Bölüm ABET Koordinatörü : Prof.Dr.Gülay BULUT,
ABET Komisyonu: Prof.Dr. Ayhan Ali SİRKECİ, Doç.Dr. Feridun BOYLU, Doç.Dr. Olgaç KANGAL, Doç.Dr. Birgül BENLİ, Yrd.Doç.Dr.K. Tahsin PEREK, Yrd.Doç.Dr. Fırat KARAKAŞ, Yrd.Doç.Dr. Fırat BURATMezuniyet Anketi

Staj Öğrenci Anketi

Staj İşveren Anketi

İşveren Anketi

Mezun Anketi

Öğrenci Çıktıları

a

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

  c      

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama becerisi,

g

Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

h

Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma

j

Güncel konular hakkında bilgi sahibi olma becerisi

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi

Bölüme Giren ve Mezun Olan Öğrencilerin Yıllara Göre Dağılımı

Giriş Yılı Gelen Öğrenci Mezun Olan Öğrenci 
2015-2016 41 -
2014-2015 31 21
2013-2014 30 29
2012-2013 30 18
2011-2012 26 18
2010-2011 26 6
2009-2010 41 0
2008-2009 40 0